Cosmos > Missió, Visió i Valors

Missió

Aportar valor als nostres clients mitjançant el desenvolupament de solucions aromàtiques personalitzades, sobre la base del coneixement i l’experiència, amb la finalitat de transmetre als consumidors les millors sensacions.

Per aconseguir-ho, acompanyem els nostres clients al llarg de la vida dels seus productes, amb una àmplia oferta de serveis personalitzats que responen a les seves necessitats.

Així mateix, oferim als nostres col▪laboradors oportunitats de desenvolupament  professional i personal, establint aliances i relacions sòlides amb clients i proveïdors.

Tot això emmarcat en un comportament ètic basat en els nostres principis i valors, i amb el convenciment que aquesta és la millor manera d’incrementar el valor de l’empresa a curt i llarg termini.

Visió

Ser el referent en el sector de les begudes, aportant un servei integral de suport i les solucions aromàtiques amb la millor qualitat i preu, adaptant-nos a cada necessitat.

Atraure i retenir els millors professionals amb talent, sentit de pertinença i compromís amb la nostra missió, principis i valors. 

Valors

Creiem en:

  • L’assoliment de la qualitat, la satisfacció i la seguretat alimentària per al client i per al consumidor.
  • El servei com a fonament de la nostra relació amb els clients, que es tradueix en satisfer les necessitats específiques que pugui tenir cadascun d’ells.
  • La creativitat i l’innovació com a eines imprescindibles per al creixement de l’empresa.
  • La comunicació com a eina de gestió i integració interna i en la cadena alimentària.
  • L’ètica, la seguretat laboral i el respecte per les persones, així com l’acompliment dels requeriments legals i reglamentaris com a base de nles nostres relacions internes i externes.
  • La conservació i preservació del medi ambient.
  • La vocació internacional de l'empresa.