Begudes > Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques, més que les sense alcohol, estan íntimament lligades a la cultura, hàbitat geogràfic i a la religió de cada comunitat, però l’ànim del seu consum és el mateix en totes les societats: el plaer que proporcionen i la seva influència en els estats d’ànim són la seva raó de ser.

Durant segles ha estat la beguda social per excel▪lència, sexista fins fa pocs anys. Existeix una cultura lligada a cada tipus de beguda, essent la del vi la més rica en tots els aspectes i on la ciència i la tradició conviuen en perfecte maridatge.

La societat, però, ha pres consciència en els últims anys, i sense renunciar a aquest tipus de begudes, n’ha modificat els hàbits de consum. L’innovació actual es basa en begudes de menor graduació i mescles de sabors o de tipus de beguda.

Cosmos Aromática té una llarga història de col▪laboració amb fabricants de begudes alcohòliques, ja que Espanya és un país amb una gran varietat de begudes regionals i nacionals: Anís, Pacharán, Ratafia, Brandy, etc. Disposem de desenes de receptes per a tot tipus de productes.

Per la seva orografia i climatologia, Espanya també produeix una gran varietat de plantes aromàtiques. En els nostres 60 anys d’existència les hem estudiat i disposem d’aquells elements necessaris per a extraure el millor sabor de la natura.

Begudes espirituoses

Sota el concepte genèric de begudes espirituoses s’agrupa una àmplia gamma  de begudes que tenen més de 15º alcohòlics i en les quals l’alcohol és d’origen agrícola. A partir d’aquesta característica comuna, s’obre un autèntic ventall de possibilitats: algunes s’han de fabricar per processos de fermentació i destil▪lació de certs ingredients, altres a partir de l’alcohol, algunes poden portar sucres, colorants, aromes i altres ingredients com la crema de llet.

La producció i denominació de certes begudes espirituoses van lligades a una zona geogràfica, com pot ser el Pacharán de Navarra, el Cassis de Dijon o el Brandy de Jerez.

Es tracta d’un mercat amb un gran número de productes diferents, molt dinàmic, per la contínua introducció de nous sabors i la freqüent curta vida d’aquests.

A més, l’impost cada cop més alt que grava l’alcohol, unit a la paulatina conscienciació de reduir el consum d’alcohol, fa que hi hagi una clara tendència a la reducció del grau de les begudes. 

Licors

Són begudes espirituoses dolces amb un contingut mínim de sucre.

En tractar-se del segment de begudes on l’aromatització està més permesa, així com l’utilització d’ingredients i additius alimentaris, la creativitat en el disseny del producte és molt important, tant en l’imatge com, per descomptat, en el perfecte equilibri entre el grau alcohòlic, la dolçor i el sabor.

Cosmos disposa d’una gran nombre d’aromes d’alta qualitat en els quals els nostres clients i els consumidors poden confiar i dels que poden gaudir.

Derivats vínics

El vi pertany al grup de productes alimentaris als quals no se’ls permet la presència d’aromes, i a Cosmos no pretenem millorar allò que és immillorable. Al principi del segle XVIII, un torinès anomenat Giuseppe Carpano ja servia una beguda a base de vi blanc que havia macerat amb una mescla d’herbes, que més tard va passar a anomenar-se vermut.

A partir d’aquí es començaren a crear begudes amb base de vi, com la clàssica Sangria, el Glüwein i el Bitter Soda.

A principis dels anys 80, aparegueren al mercat els “Wine Cooler”, dels quals n’és un exemple el popular “Tinto de verano” espanyol. 

A Cosmos creiem en el futur d’aquestes begudes, davant del quasi exclusiu monopoli de les cerveses amb baix contingut d’alcohol. Estem convençuts que els consumidors apreciaran alternatives a base de vi per les seves estones d’oci, i és per aquest motiu que disposem d’una àmplia gamma de begudes summament originals, utilizant vins blancs, rosats i negres, amb sabors tradicionals o mescles novedoses, amb vins comuns o amb denominació d’origen.